Notifications
Clear all

[Solved] Pritožba nad spričevalom kontrolnega pregleda


JanezNovak
Posts: 35
Topic starter
(@janeznovak)
Ugledni član
Joined: 10 months ago

Z zdravniškim spričevalom kontrolnega pregleda nisem zadovoljen. Se lahko nad spričevalo kako pritožim?

1 Reply
intern01
Posts: 35
Admin
(@intern01)
Member
Joined: 1 year ago

Če se z zdravniškim spričevalom po opravljenem kontrolnem zdravniškem pregledu ne strinjate, lahko zoper spričevalo napišete ugovor. Ugovor lahko pošljete v roku 15. dneh od izdaje zdravniškega spričevala. V primeru vloženega ugovora, zahtevate ponovni zdravstveni pregled pred posebno zdravstveno komisijo. Cena pregleda zdravstvene komisije znaša okrog 400,00 EUR in je ne priporočamo, saj zdravstvena komisija praviloma le potrdi prejšnje ugotovitve. Do sedaj nismo seznanjeni, da bi zdravstvena komisija izdala drugačno mnenje!

Svetujemo vam, da se v primeru negativnega zdravniškega spričevala raje naročite na pregled pri drugem pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kjer bodite pozorni na ocene zdravstvenih ustanov. V tem primeru je prav tako pomembno, da se pravočasno (v roku 15 dni od prejema sklepa EPVD) vloži predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (kjer se predlaga prekinitev postopka za dobo 1 leta).

Po tem ko predlog vložen in prejmete odgovor, da je predlogu ugodeno, pa imate 1 leto časa, da kontrolni zdravniški pregled opravite ponovno pri drugem izvajalcu in takoj ko prejmete zdravniško spričevalo, le tega pošljete na sodišče. Takrat bo sodišče vašemu predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ugodilo, vam določilo kateri rehabilitacijski program morate opraviti, ter vam določilo čas preizkusne dobe (od 6 mesecev do 2 let).

Reply
Share:
Call Now Button
Skip to toolbar