Odvzem vozila in vr...
 
Notifications
Clear all

Odvzem vozila in vrnitev vozila

2 Posts
2 Users
0 Reactions
549 Views
Posts: 35
Topic starter
(@janeznovak)
Eminent Member
Joined: 3 years ago

Pod kakšnimi pogoji mi lahko policist zaseže vozilo? Kako lahko dobim vozilo nazaj?

1 Reply
Posts: 35
Admin
(@intern01)
Eminent Member
Joined: 3 years ago

Obetajo se nam spremembe v zakonu. Vozniško dovoljenje, ki je preteklo le datumsko ni hujši prekršek in ni razlog za zaseg vozila. Pogoje za zaseg motornega vozila določa člen Zakona o pravilih cestnega prometa. Ostali pogoji ostajajo nespremenjeni.

Pogoji za zaseg motornega vozila:

  • Če ste v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovani za prekršek:
  • Prehitra vožnja: območje umirjenega prometa 20km/h, naselje 30km/h, zunaj naselja 40km/h, avtocesta 50km/h.
  • Vožnja pod vplivom alkohola
  • Sem spadajo tudi vožnja pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali snovi ter odklonitev odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja. Teh prekrškov seveda v dveh letih ne morate biti najmanj trikrat pravnomočno kaznovani, oziroma je pogoj za odvzem vozila že vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja (saj je vsak izmed teh prekrškov razlog za odvzem vozniškega dovoljenja).
  • če se storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila.
  • če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.
  • če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja.
  • vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.
Reply
Share:
Call Now Button
Skip to toolbar