Notifications
Clear all

Prekršek v času preizkusne dobe

2 Posts
2 Users
0 Reactions
492 Views
Posts: 35
Topic starter
(@janeznovak)
Eminent Member
Joined: 3 years ago

Zaradi preteklih prekrškov mi teče preizkusna doba. Ponovno sem storil prekršek. Se lahko situacijo kako popravi? Kaj se smatra kot hujši prekršek? Kaj vpliva na strogost sankcij?

1 Reply
Posts: 35
Admin
(@intern01)
Eminent Member
Joined: 3 years ago

Prekršek v času preizkusne dobe še ne pomeni avtomatsko prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. V vašem primeru se morate v osmih dneh od prejema pritožiti na sam plačilni nalog, ki ste ga prejeli v času preizkusne dobe. Glede na posebne olajševalne okoliščine vsakega posameznika lahko na sodišču predlagate izrek opomina, ki je vaša edina rešitev, da obdržite vozniško dovoljenje. Kot hujši prekršek se smatra vsak prekršek, ki ima za stransko sankcijo odrejene tri kazenske točke ali več. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) dodeli tri kazenske točke ali več za 90% vseh prekrškov. Na strogost sankcij vplivajo predvsem okoliščine in teža samega prekrška.

Reply
Share:
Call Now Button
Skip to toolbar