Nadzorstvena pritož...
 
Notifications
Clear all

Nadzorstvena pritožba v postopku o prekršku

2 Posts
2 Users
0 Reactions
464 Views
Posts: 35
Topic starter
(@janeznovak)
Eminent Member
Joined: 3 years ago

Kaj je nadzorstvena pritožba v postopku o prekršku? Kdaj imamo pravico do nje? Kako jo napišemo? Kaj z njo dosežemo?

1 Reply
Posts: 35
Admin
(@intern01)
Eminent Member
Joined: 3 years ago

Po Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO) lahko stranka vloži nadzorstveno pritožbo, če meni, da sodišče po nepotrebnem odlaša z odločanjem. V skladu s tem zakonom je torej institut nadzorstvene pritožbe namenjen pospešitvi obravnavanja tekoče zadeve. Nadzorstvena pritožba mora vsebovati naslednje sestavine: osebno ime in priimek oz. firmo, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča oz. sedež firme, navedbo sodišča, ki obravnava zadevo, opravilno številko zadeve ali datum vložitve zadeve na sodišče, navedbo okoliščin ali drugih podatkov v zvezi z zadevo, ki izkazuje, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem, lastnoročni podpis stranke, zastopnika ali pooblaščenca. V postopku oprostitve plačila stroškov postopka, v postopku o prekršku, je ključnega pomena, da ste pravočasno vložili Predlog za oprostitev plačil stroškov postopka. Čas za vložitev nadzorstvene pritožbe je po poteku dveh mesecev od dneva, ko ste predlog za oprostitev plačila stroškov postopka vložili na sodišče. V kolikor v tem času niste prejeli odgovora je vložitev nadzorstvene pritožbe priporočljiva. Zadnji rok za vložitev nadzorstvene pritožbe pa je, če ste prejeli opomin pred začetkom davčne izvršbe iz Finančne uprave RS (FURS) in hkrati tudi niste prejeli odgovora od sodišča. V tem primeru je to nekako edino pravno sredstvo, ki ga lahko vložite, skupaj s pritožbo na FURS.

Reply
Share:
Call Now Button
Skip to toolbar