Notifications
Clear all

[Solved] Odgovor na predlog o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

2 Posts
2 Users
0 Reactions
717 Views
Posts: 2
Topic starter
(@alexa)
New Member
Joined: 3 years ago

Pozdravljeni, prejel pred meseci sem prejel sklep o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, prav tako sem prejel tudi sodno v imenu ljudstva in sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. V roku 15 dni sem vložil tudi predlog za odložitev izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ker po poteku 3 mesecev še nisem prejel odgovora vas prosim za odgovor, kaj v tem primeru narediti? Hvala

1 Reply
Posts: 42
Admin
(@dimitriastahov)
Eminent Member
Joined: 3 years ago

Pozdravljeni,

Slovenska sodišča predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja jemljejo kot ne nujnega, zato lahko traja do vloženega predloga (in hkrati vseh potrebnih prilog, kot so zdravniško spričevalo in ostali dokazi) do odgovora sodišča od 2 tedna do 6 mesecev (odvisno katero sodišče zadevo obravnava in od zasedenosti tega sodišča). Žal zakon ne predvideva roka za odgovor v takšnem primeru. Lahko se vloži Nadzorstvena pritožba po Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO), vendar to ni priporočljivo, saj lahko s tem postopek pohitrimo in s tem povzročimo, da bo sodnica imela veliko dodatnega dela, kar lahko posledično vpliva na to kako dolgo preizkusno dobo vam bo ta ista sodnica ali sodnik prisodil (od 6 mesecev do 2 let).

Reply
Share:
Call Now Button
Skip to toolbar