intern01
@intern01
Admin
Eminent Member
Joined: Apr 22, 2021
Last seen: Apr 27, 2022
Topics: 0 / Replies: 35
Reply
RE: Uporaba svetlobne signalizacije

Svetlobne opozorilne znake je možno uporabljati, ko opozarjamo na nevarnost na cesti. Pri opozarjanju moramo paziti, da ne zaslepimo drugih voznikov. ...

3 years ago
Reply
RE: Prometna nesreča s pobegom

V primeru pobega s kraja nesreče o tem čim hitreje obvestite policijo! V primeru prometne nesreče s pobegom, se pobeglemu izreče začasen odvzem vozniš...

3 years ago
Reply
RE: Zastaranje izterjave kazni za prometne prekrške

Zastaranje izterjave kazni ima relativni in absolutni rok. Relativni rok traja dve leti. V primeru, da se sodišče na vaš primer ne odzove v relativnem...

3 years ago
Reply
RE: Pritožba zoper sodbo o prekršu sodišča prve stopnje

Pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje je pritožba na Višje sodišče (sodišče druge stopnje). Prav tako je dovoljena pritožba na sodbo, k...

3 years ago
Forum
Reply
RE: Nadzorstvena pritožba v postopku o prekršku

Po Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO) lahko stranka vloži nadzorstveno pritožbo, če meni, da sodišče po nepotre...

3 years ago
Forum
Reply
RE: Pritožba zoper delo policistov

Pritožbo zoper delo policista lahko uporabljate kot obliko nadzora nad delom policista. Pritožbo lahko vložite, če ste mnenja, da so dejanja policista...

3 years ago
Forum
Reply
RE: Družbeno koristno delo

Postopek za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo se prične z vložitvijo Predloga za nadome...

3 years ago
Reply
RE: Oprostitev plačila stroškov postopka

Do oprostitve plačila stroškov postopka pridete s predlogom za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške). Ta se praviloma vloži skupaj s ...

3 years ago
Reply
RE: Sodna taksa in stroški postopka

Stroški postopka, so vsi stroški nekega postopka (Zaseg vozila, prevoz vozila, hramba vozila itd.). Sodna taksa je del stroškov postopka in obsega le ...

3 years ago
Reply
RE: Kaj je opravilna številka

Tej šifri se reče opravilna številka. Opravilna številka se v sodstvu uporablja predvsem za vodenje evidence posameznih primerov. Vsak primer na sodiš...

3 years ago
Reply
RE: Odvzem vozila in vrnitev vozila

Obetajo se nam spremembe v zakonu. Vozniško dovoljenje, ki je preteklo le datumsko ni hujši prekršek in ni razlog za zaseg vozila. Pogoje za zaseg mot...

3 years ago
Reply
RE: Kje so shranjena zasežena vozila

Vaše vozilo se najverjetneje nahaja na eni izmed naslednjih petih lokacijah: Ljubljana in okolica: Izvršitelj Zoran Kurent Marolt Kolodvorska ...

3 years ago
Reply
RE: Odvzem vozila osebi, ki ni lastnik

Rešitev pri odvzemu vozila je ugovor za izročitev začasno zaseženega vozila. Kasneje po potrebi izdelamo predlog za izročitev začasno zaseženega vozil...

3 years ago
Reply
RE: Zamuda roka za vložitev predloga za odložitev odvzema izpita

Pri zamudi roka za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja obstaja rešitev! Ta rešitev je predlog za vrn...

3 years ago
Reply
RE: Vožnja pod vplivom zdravil

Medtem, ko je v preteklosti prisotnost zdravil lahko vodila v odvzem vozniškega dovoljenja, temu ni več tako. Danes vas ob tovrstni ugotovitvi napotim...

3 years ago
Page 1 / 3
Call Now Button
Skip to toolbar