Notifications
Clear all

Sodna taksa in stroški postopka


JanezNovak
Posts: 35
Topic starter
(@janeznovak)
Ugledni član
Joined: 10 months ago

Zanima me, kaj so sodna taksa, stroški postopka. Kako se ta dva razlikujeta? Koliko znašata?

1 Reply
intern01
Posts: 35
Admin
(@intern01)
Member
Joined: 1 year ago

Stroški postopka, so vsi stroški nekega postopka (Zaseg vozila, prevoz vozila, hramba vozila itd.). Sodna taksa je del stroškov postopka in obsega le opravljeno delo sodišča. Sodna taksa pri rednem sodnem postopku znaša 10% od višine globe (40,00 EUR pri globi 400,00 EUR). Redni sodni postopek je namenjen le najhujšim prekrškom. Poleg desetih procentov, vam sodišče doda še 50,00 EUR globe za 18 kazenskih točk in 30,00 EUR za izdajo sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja.

Stroški postopka so:

 • Izdatki za priče, izvedence, tolmače, oglede in za vročanje po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki;
 • izdatki za hišne in osebne preiskave, zaseg in preiskavo elektronskih in z njimi povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov in izdatki nastali v zvezi z zavarovanjem dokazov;
 • izdatki nastali v zvezi z zasegom, začasnim odvzemom oziroma odvzemom predmetov ter stroški hrambe, prodaje oziroma uničenja zaseženih in začasno odvzetih oziroma odvzetih predmetov;
 • izdatki za privedbo obdolženca;
 • potni stroški uradnih oseb;
 • izdatki za zdravljenje obdolženca, dokler je pridržan, in stroški poroda;
 • potni stroški obdolženca;
 • sodna taksa;
 • nagrada in potrebni izdatki zagovornika;
 • potrebni izdatki oškodovanca, njegovega zakonitega zastopnika in pooblaščenca;
 • stroški zaradi hrambe, prodaje in uničenja odvzetih predmetov, nastali po pravnomočnosti odločbe oziroma sodbe.
Reply
Share:
Call Now Button
Skip to toolbar